Çift Katlı Kalıplama Hattı


Son teknoloji soğutma sistemleri ve sistemin nem dengesi ile ısısını sürekli sabit tutan sensörler ile donatılmıştır. Kalite, yüksek kapasite ve enerji verimliliği ön planda tutularak tasarlandı. Çikolataya form vermek çikolata endüstrisinin en önemli üretim adımıdır. İstenen form elde edilmesi için akışkan çikolataların kalıplara doldurulması ardından çok hassas bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Çikolatanın tarife uygun şekilde soğuması çikolatanın tadını ve görsel yapısını belirleyen unsurdur. Son adım soğuyan çikolataların şekli bozulmadan kalıplardan çıkarılmasıdır. Bu işlemde kalıpların tamamen boşaltılması ve çikolataların herhangi bir deformasyona uğramadan hazır hale gelmesi amaçlanır.

İşlem Basamakları:
Akışkan haldeki çikolata kalıplara doldurulur, ardından vibrasyon ile kalıba yayma işlemi yapıldıktan sonra soğutma tüneline geçer. Tünelin içerisinde altı ayrı soğutma bölgesi mevcuttur. Tünel nem ve sıcaklık değerlerini sürekli kontrol altında tutan otomasyon çözümleri barındırır. Tünelden çıkan çikolatalar kalıptan çıkarılmak üzere kalıp burkma ünitesine gelir burada kalıptan çıkmaya hazır hale gelen çikolatalar çikolatanın şekline göre hassas pozisyon alabilen iki adet servo kontrollü robot kol yardımıyla vakum vantuzları sayesinde kalıptan alınıp istenen yüzey veya kalıba sırası bozulmadan ve ön yüzleri dönük olarak bırakılır. Bu bırakma işlemi kullanıcı panelinden seçilebilen 3 farklı seçeneğe sahiptir.
- Doğrudan Poli üretan bantın üzerine transfer.
- Seperatörün içine istenilen adet seçimi doğrultusunda kat kat bırakma.
- Plaka besleme makinesi aktif hale getirilerek plakaların üzerine otomatik olarak bıraktırma.

Sistemden boş olarak çıkan kalıplar tekrar doluma girmeleri için çikolata dolum sıcaklığında ısıtılırlar bunun ardından tekrar doluma yönlendirilirler. Bu esnada istenildiği taktirde çikolatanın içerisine fındık veya benzeri materyaller eklenebilir. Bunun için ara bir konveyör mevcuttur.

Belirli bir hızda ve uygun sıcaklıkta soğutulmayan çikolata, içerisinde bulunan kakao yağının eşit dağılımı sağlanamadığından kalıptan çıkamaz, bu yüzden parlak ve kırıldığı zaman ses çıkaran sertlikte bir çikolata elde edilemez. Ani sıcaklık değişimlerine maruz kalan ve stabil bir sıcaklıkta soğutulamayan çikolatada, zamanla yağ ve şeker kristalleri sıvı hale gelir ve çikolatanın yüzeyine çıkar. Çikolata “beyaz” bir görünüm alır. Çikolatanın ihtiva ettiği yağ kristallerinin düzenli olan yapılarını kaybetmeleri, yağ kristallerinin zaman içerisinde okside olmasına neden olur ve bu da çikolatanın duyusal özelliklerinin bozulmasına neden olur

Çift katlı olarak tasarlanan COOLTERM mevcut tünellerin aksine soğuk havayı eş zamanlı olarak çikolatanın alt ve üst kısmına ulaştırır. Hava akımı asla çikolatanın üzerine doğrudan temas etmez. Sisteme entegre halde bulunan hava kurutucuları sayesinde, çikolatanın nem düzeyi sabit kalır ve yüksek nem düzeyinden kaynaklanan mikrobial bozulmalar önlenir. Aynı zamanda yüksek ve hassas sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde çikolatanın renk, tat ve koku gibi duyusal özellikleri yüksek kalitelere ulaşır ve mikrobial bozulmalar önlenerek çikolatanın raf ömrü yükseltilir.

Youtube Videosu: