İnnovas, ürünlerin işlenmesi prosesinde, üretim ve üretim süreçlerinde çözüm odaklı makinelerin imalatında pazarda pay sahibidir.Ve bu payı uluslararası arenada artırabilmek adına, müşterilerimizin yararına kullanmak için ortalamanın üzerinde olan becerilerini getirecek yeni çalışanlar için sürekli değerlendirme yapmaktadır. Nitelikli çalışanlar başarımızın temelini oluşturmaktadır.İnsan faktörü işletmeler açısından önemli bir faktördür. Eğer insan olmazsa işletmenin diğer faktörlerinin amaçları gerçekleştirme yolunda bir anlamı olamaz. Bu sebeple işletmemiz, insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak; insan kaynaklarının seçimi, eğitimi, işe alıştırılması gibi faaliyetlere son derece önem vermektedir. Saha mühendislerimiz, endüstriyel teknik danışmanlarımız ve araştırma geliştirme gruplarımızın ortak çalışması neticesinde, müşterilerimiz için onların sistemlerine uygun çözümleri önermekteyiz. Çeşitli endüstrilerdeki uygulama alanlarına hizmet vermek kapsamlı uzmanlık ve yüksek düzeyde esneklik gerektirir ki bu İnnovas’ın deneyimli olduğu konulardan birisidir. Her ürün çözümü spesifik uygulamaya göre özel olarak uyarlanmaktadır.Ürün yelpazemiz, tüm endüstriler için etkin proses akışlarına uygun özel çözümler sunmaktadır.Ürüne ve prosese özgü çözümlerde çok yönlü bir ortak, müşterilerimizin ihtiyaçları için yaratıcı bir fikir toplayıcısı ve alternatif çözümler üretebilen yetenekli uzmanlar olarak bizi değerlendirmeniz gerekiyor. Sizinle birlikte çalışarak, artı değer sağlayan stratejiler için ürün özelliklerini geliştirmek ve verimi arttırabilmek amacıyla özgün çözümler geliştiriyoruz. İnnovas; iş gücünü ekonomik olarak kullanabilen, aynı zamanda günümüz teknolojisi ve mühendislik üretkenliğini,çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde değerlendiren optimum çözümler üretmektedir.Bu şekilde projeniz ergonomik olarak en uygun hale getirilir ve saf mekaniğin ötesine geçen yaklaşımlarla göze hitap eder.İNNOVAS PROSESİ - Tanışma - Enformasyon - İzleme - Araştırma-Geliştirme - Tasarım - Üretim - Montaj

İLETİŞİM

Hanlı Köy Mahallesi
Satso Caddesi,
No: 13
Arifiye / Sakarya / TÜRKİYE

Tel/ Fax: 0264 346 04 74